Contact us
Contact info

Add:Road Zhong-er-heng-yi, Longwen Industrial Zone, Zhangzhou City, Fujian, China

Tel:086-596-2172282

Fax:086-596-2172868
E-mail:root@zzkl.com

Contact us

Add:Road Zhong-er-heng-yi,Longwen Industrial Zone,Zhangzhou,Fujian,China.(postcode:363005)
TEL:086-596-2172281 2172282

FAX:086-596-2172868
E-mail:root@zzkl.com

Send e-mail online
Title: 
Name: 
Company: 
Address: 
Phone: 
Fax: 
Email: 
Message: